piątek, 30 listopada 2007

Opakowania szklane

Opakowania szklane

1. Wykorzystywane są w przemyśle:
- kosmetycznym,
- żywnościowym,
- chemicznym (leki, laboratoria),
- farmaceutycznym.

2. Materiały do produkcji szkła:
- szkło opakowaniowe najczęściej wytwarzane jest ze szkła sodowo wapniowego bezbarwnego o składzie [ % m/m]
- tlenek krzemu - SiO2 - 71 – 75% (krzemionka),
- tlenek sodu + potasu - Na2O + K2O - 13,5 – 15,5%,
- trójtlenek glinu - Al2O3 - 1 –3 %,
- tlenek wapnia - CaO - 8 – 10 %,
- tlenek magnezu - MgO - 1 – 4 % - utwardzacz,
- tlenek baru - BaO - ok. 1 % - utwardzacz.

Utwardzacze - bez nich szkło byłoby cieczą.

3. Informacje dodatkowe:

Podstawowe surowce do produkcji szkła (wapień, soda, piasek szklarski) łącznie z substancjami pomocniczymi oraz oczyszczoną stłuczką szklarską stanowią zestaw surowcowy , który sporządza się według ustalonej receptury. Najczęstszą barwą (uzyskiwaną chromoforami) jest zieleń i brąz.
Substancje klarujące – usuwają pęcherzyki powietrza

Brak komentarzy: