piątek, 30 listopada 2007

Opakowania wielokrotnego użytku

Im większa rotacja opakowań, tym mniej powstających odpadów.
Wiele opakowań wielokrotnego użytku nie można ponownie stosować do pakowania produktów spożywczych.

1. Stosowanie opakowań wielokrotnego użytku powoduje:
- obniżenie:
- zużycia materiałów opakowaniowych,
- energii niezbędnej do wytworzenia opakowań,
- obciążenia środowiska naturalnego odpadami opakowaniowymi.
- zwiększenia:
- kosztów transportu, mycie, naprawy opakowań,
- obciążenia środowiska naturalnego skutkami mycia i usuwania pozostałości opakowań.

2. Rozwiązanie konstrukcyjne opakowań jednostkowych systemu „Bag in box”
Korzyści:
- zmniejszone zagrożenie dla środowiska naturalnego w wyniku:
- mniejszej ilości materiału zużywanego do wyprodukowania jednego opakowania w porównaniu np. z opakowaniami szklanymi czy metalowymi,
- niższe koszty transportu produktów pakowanych w systemach „bag in box”,
- podatność na transport.

Podstawowym celem funkcjonowania systemu obrotu opakowaniami zwrotnymi (SOOZ) jest zapewnienie kompleksowej, logistycznej obsługi przedsiębiorstw w określonym zakresie obroty opakowaniami wielokrotnego użytku.

Brak komentarzy: